علی یاسینی همشو پای تو دادم بس که سادم متن آهنگ علی یاسینی به نام همشو پای تو دادم بس که…