افشین آذری من سندن اوخورم منه دیووانه دئلر متن آهنگ افشین آذری به نام من سندن اوخورم منه دیووانه دئلر