احسان دریادل من ساده غیر تو نگام نیفتاده حتی به لیلیا به لیلیا متن آهنگ احسان دریادل به نام من ساده…