پویا و سام قلق دل متن آهنگ پویا و سام به نام قلق دل