علی هاشمی سهم من از زندگی دور از تو تنهایی محضه متن آهنگ علی هاشمی به نام سهم من از زندگی…