روزبه بمانی بسه برگرد من واسه تو عمرمو جنگیدم متن آهنگ روزبه بمانی به نام بسه برگرد من واسه تو عمرمو…