میلاد راستاد بابا عشق است خودمون دوتا رو امشب متن آهنگ میلاد راستاد به نام بابا عشق است خودمون دوتا رو…