افشین آذری دلم خون برار فراری شو ز خانه متن آهنگ افشین آذری به نام دلم خون برار فراری شو ز…