احمد محمدی و درایان آروم جونم متن آهنگ احمد محمدی و درایان به نام آروم جونم