محسن یگانه خودخواه متن آهنگ محسن یگانه به نام خودخواه

فرزاد بختیاری ماهم تویی متن آهنگ فرزاد بختیاری به نام ماهم تویی

فرزاد سیدی اکسیر عشق متن آهنگ فرزاد سیدی به نام اکسیر عشق

محسن عباسی یکی بشیم متن آهنگ محسن عباسی به نام یکی بشیم

محمد دهقان عشقم تو هستی متن آهنگ محمد دهقان به نام عشقم تو هستی

محمد امینی رویای منی متن آهنگ محمد امینی به نام رویای منی

ادوین بازیچه متن آهنگ ادوین به نام بازیچه

امید معصومی حله چشاته متن آهنگ امید معصومی به نام حله چشاته

حامد میران دلبری متن آهنگ حامد میران به نام دلبری

علی منتظری زیبای ناز متن آهنگ علی منتظری به نام زیبای ناز