حمید نوروزی دنیای بی چشمات متن آهنگ حمید نوروزی به نام دنیای بی چشمات

شهاب مظفری شناسنامه متن آهنگ شهاب مظفری به نام شناسنامه

پویا و سام قلق دل متن آهنگ پویا و سام به نام قلق دل

معین رمضان آمارش میرسه متن آهنگ معین رمضان به نام آمارش میرسه

علی یاسینی اسم تو چی داره متن آهنگ علی یاسینی به نام اسم تو چی داره

محمد علیزاده برگردی ای کاش متن آهنگ محمد علیزاده به نام برگردی ای کاش

مهرداد مظفر ماه من متن آهنگ مهرداد مظفر به نام ماه من

کیوان داوودی پیشم بشین متن آهنگ کیوان داوودی به نام پیشم بشین

محمد شمس دردسر قشنگ متن آهنگ محمد شمس به نام دردسر قشنگ

حسام نصیری یار متن آهنگ حسام نصیری به نام یار