معین زد بماند متن آهنگ معین زد به نام بماند

هوروش بند نبین الان خستم متن آهنگ هوروش بند به نام نبین الان خستم

علیرضا عزیزی همین کافیه متن آهنگ علیرضا عزیزی به نام همین کافیه

شاهین کمالی دیوونه ی اسفندی متن آهنگ شاهین کمالی به نام دیوونه ی اسفندی

کاروئل کوتاه بیا متن آهنگ کاروئل به نام کوتاه بیا

احسان نیک غوغا متن آهنگ احسان نیک به نام غوغا

بهروز میرزایی آرامش متن آهنگ بهروز میرزایی به نام آرامش

حامد میران عاشقتم متن آهنگ حامد میران به نام عاشقتم

پیمان عباس زاده رد متن آهنگ پیمان عباس زاده به نام رد

حمید چلارسی نقطه ضعف متن آهنگ حمید چلارسی به نام نقطه ضعف