مهدی تاری فدای اون نگاه خستت، آقا بیا ببین دلم چه خونه متن آهنگ مهدی تاری به نام فدای اون نگاه…

علی عزیزی نت این ساز تویی دلبرو طناز تویی متن آهنگ علی عزیزی به نام نت این ساز تویی دلبرو طناز…

مهران معصومی آنچه در آینه چشم تو دیدم متن آهنگ مهران معصومی به نام آنچه در آینه چشم تو دیدم

علی رزاقی عجب پاییزی متن آهنگ علی رزاقی به نام عجب پاییزی

علی عزیزی نت این ساز تویی گرمی آواز تویی متن آهنگ علی عزیزی به نام نت این ساز تویی گرمی آواز…

فرشاد فاتح سرسخت متن آهنگ فرشاد فاتح به نام سرسخت

امیرحسین مسعودی بوم بوم متن آهنگ امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم

امیرحسین مسعودی بوم بوم متن آهنگ امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم

مجید مهرزاد جاده چالوس متن آهنگ مجید مهرزاد به نام جاده چالوس

علی سفلی چه خبره متن آهنگ علی سفلی به نام چه خبره