مهدی شکوهی غزلک متن آهنگ مهدی شکوهی به نام غزلک

داوود حیدریان جذاب لعنتی متن آهنگ داوود حیدریان به نام جذاب لعنتی

علیرضا افتخاری شب کوچه ها متن آهنگ علیرضا افتخاری به نام شب کوچه ها

رضا ملک زاده فریاد متن آهنگ رضا ملک زاده به نام فریاد

هادی رضایی دلی وار متن آهنگ هادی رضایی به نام دلی وار

معین زد من عاشقتم هنوزم متن آهنگ معین زد به نام من عاشقتم هنوزم

حامی ادهم تیر خلاص متن آهنگ حامی ادهم به نام تیر خلاص

حامد شجاعی دور شدی متن آهنگ حامد شجاعی به نام دور شدی

امیر چهارم برگرد متن آهنگ امیر چهارم به نام برگرد

راشن بند دل دیوونه متن آهنگ راشن بند به نام دل دیوونه