جاوید نصیری چشماش متن آهنگ جاوید نصیری به نام چشماش

مجتبی یعقوبی لیلا متن آهنگ مجتبی یعقوبی به نام لیلا

حمید نوروزی دنیای بی چشمات متن آهنگ حمید نوروزی به نام دنیای بی چشمات

شهاب مظفری شناسنامه متن آهنگ شهاب مظفری به نام شناسنامه

پویا و سام قلق دل متن آهنگ پویا و سام به نام قلق دل

معین رمضان آمارش میرسه متن آهنگ معین رمضان به نام آمارش میرسه