علی یاسینی اسم تو چی داره متن آهنگ علی یاسینی به نام اسم تو چی داره

محمد علیزاده برگردی ای کاش متن آهنگ محمد علیزاده به نام برگردی ای کاش

مهرداد مظفر ماه من متن آهنگ مهرداد مظفر به نام ماه من

کیوان داوودی پیشم بشین متن آهنگ کیوان داوودی به نام پیشم بشین

محمد شمس دردسر قشنگ متن آهنگ محمد شمس به نام دردسر قشنگ

حسام نصیری یار متن آهنگ حسام نصیری به نام یار

نیما مظفری دستمو رها نکن متن آهنگ نیما مظفری به نام دستمو رها نکن

معین رضازاده ببخشید متن آهنگ معین رضازاده به نام ببخشید

محمد یاوری ستایش متن آهنگ محمد یاوری به نام ستایش

اشکان تصدی دوسم نداشتی متن آهنگ اشکان تصدی به نام دوسم نداشتی