بهرام کریمیان عشقم متن آهنگ بهرام کریمیان به نام عشقم

علی یار یار دردسر متن آهنگ علی یار یار به نام دردسر

امین شکرشکن فدات میشه دلم متن آهنگ امین شکرشکن به نام فدات میشه دلم

وحید سام دیوار متن آهنگ وحید سام به نام دیوار

ابوالفضل رحیمی نگاه خاص متن آهنگ ابوالفضل رحیمی به نام نگاه خاص

مهدی شکوهی غزلک متن آهنگ مهدی شکوهی به نام غزلک

داوود حیدریان جذاب لعنتی متن آهنگ داوود حیدریان به نام جذاب لعنتی

علیرضا افتخاری شب کوچه ها متن آهنگ علیرضا افتخاری به نام شب کوچه ها

رضا ملک زاده فریاد متن آهنگ رضا ملک زاده به نام فریاد

هادی رضایی دلی وار متن آهنگ هادی رضایی به نام دلی وار