بهنام حسن زاده کسی رو نمیخوام متن آهنگ بهنام حسن زاده به نام کسی رو نمیخوام

مهدی شکوهی زیر بارون متن آهنگ مهدی شکوهی به نام زیر بارون

سهیل مهرزادگان دلتنگی متن آهنگ سهیل مهرزادگان به نام دلتنگی

رضا یزدانی عطر جادویی متن آهنگ رضا یزدانی به نام عطر جادویی

علیرضا قربانی شروع ناگهان متن آهنگ علیرضا قربانی به نام شروع ناگهان

سامان جلیلی جنون متن آهنگ سامان جلیلی به نام جنون

حسین پرسی باور کن متن آهنگ حسین پرسی به نام باور کن

شهروز عابدی تصویب متن آهنگ شهروز عابدی به نام تصویب

محسن چاوشی طاق ثریا متن آهنگ محسن چاوشی به نام طاق ثریا

محمد خسروی مهره مار متن آهنگ محمد خسروی به نام مهره مار