یاسین ترکی خالی بود دستم متن آهنگ یاسین ترکی به نام خالی بود دستم