شهرام شکوهی بگو جانم متن آهنگ شهرام شکوهی به نام بگو جانم