آرون افشار یار جونی متن آهنگ آرون افشار به نام یار جونی

محسن چاوشی سنگ صبور متن آهنگ محسن چاوشی به نام سنگ صبور

محسن چاوشی شهرزاد متن آهنگ محسن چاوشی به نام شهرزاد

احمد صفایی جای خالی متن آهنگ احمد صفایی به نام جای خالی

محمدرضا هدایتی دلگیرم متن آهنگ محمدرضا هدایتی به نام دلگیرم

مسعود صادقلو تله متن آهنگ مسعود صادقلو به نام تله

شهاب مظفری دیدار متن آهنگ شهاب مظفری به نام دیدار

نعیم روشان گنگ و رد متن آهنگ نعیم روشان به نام گنگ و رد

محمدرضا شعبانی  عشق جانانه ی من متن آهنگ محمدرضا شعبانی به نام عشق جانانه ی من

فرزاد فرخ دچار متن آهنگ فرزاد فرخ به نام دچار