مسعود صادقلو تله متن آهنگ مسعود صادقلو به نام تله

شهاب مظفری دیدار متن آهنگ شهاب مظفری به نام دیدار

نعیم روشان گنگ و رد متن آهنگ نعیم روشان به نام گنگ و رد

محمدرضا شعبانی  عشق جانانه ی من متن آهنگ محمدرضا شعبانی به نام عشق جانانه ی من

فرزاد فرخ دچار متن آهنگ فرزاد فرخ به نام دچار

ناصر پورکرم دل عاشق متن آهنگ ناصر پورکرم به نام دل عاشق

سیامک خانلو  آرومم متن آهنگ سیامک خانلو به نام آرومم