محمد حیدری  یالان دونیا متن آهنگ محمد حیدری به نام یالان دونیا

محمد اصفهانی نفس متن آهنگ محمد اصفهانی به نام نفس

محمد رضوان افسردگی متن آهنگ محمد رضوان به نام افسردگی

محسن ابراهیم زاده عطر تو متن آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام عطر تو

مهدی احمدوند در به در متن آهنگ مهدی احمدوند به نام در به در

آرون افشار یار جونی متن آهنگ آرون افشار به نام یار جونی

محسن چاوشی سنگ صبور متن آهنگ محسن چاوشی به نام سنگ صبور

محسن چاوشی شهرزاد متن آهنگ محسن چاوشی به نام شهرزاد

احمد صفایی جای خالی متن آهنگ احمد صفایی به نام جای خالی

محمدرضا هدایتی دلگیرم متن آهنگ محمدرضا هدایتی به نام دلگیرم