آیدین مهرآور  رسم عاشقی متن آهنگ آیدین مهرآور به نام رسم عاشقی

محمد کامکار خاطره ها متن آهنگ محمد کامکار به نام خاطره ها

آرین احمدی ای عشق متن آهنگ آرین احمدی به نام ای عشق

زکی شمس آبادی حالا چرا متن آهنگ زکی شمس آبادی به نام حالا چرا

مهدی خزایی چه خوشحالم متن آهنگ مهدی خزایی به نام چه خوشحالم

علیرضا طلیسچی من همونم متن آهنگ علیرضا طلیسچی به نام من همونم

مجتبی آدیان عشق مسلم متن آهنگ مجتبی آدیان به نام عشق مسلم

محمد حیدری  یالان دونیا متن آهنگ محمد حیدری به نام یالان دونیا

محمد اصفهانی نفس متن آهنگ محمد اصفهانی به نام نفس

محمد رضوان افسردگی متن آهنگ محمد رضوان به نام افسردگی