فرشاد جوان یه دیوونه متن آهنگ فرشاد جوان به نام یه دیوونه

پویا بیاتی اشتیاق متن آهنگ پویا بیاتی به نام اشتیاق

احمد قائم پناه به جای من متن آهنگ احمد قائم پناه به نام به جای من

مهبد مجد بی همپا متن آهنگ مهبد مجد به نام بی همپا

ایمان عادلی عشق تو دلی متن آهنگ ایمان عادلی به نام عشق تو دلی

پیمان پهلوان محاکمه متن آهنگ پیمان پهلوان به نام محاکمه

حمید پروانه باد و بارون متن آهنگ حمید پروانه به نام باد و بارون

مسعود مرادی بگو آره متن آهنگ مسعود مرادی به نام بگو آره

آرتا بند قرص ماه متن آهنگ آرتا بند به نام قرص ماه