فرشاد غیاثی نامرد متن آهنگ فرشاد غیاثی به نام نامرد

آتش رویا متن آهنگ آتش به نام رویا

شایان فرهادی نرو برگرد متن آهنگ شایان فرهادی به نام نرو برگرد

حسین منتظری جذاب تو دلی متن آهنگ حسین منتظری به نام جذاب تو دلی

احسان اردستانی میشه بیخیال بشیم متن آهنگ احسان اردستانی به نام میشه بیخیال بشیم

پدرام حسین پور جاذبه متن آهنگ پدرام حسین پور به نام جاذبه

علیرضا بیرانوند همنفسی تو متن آهنگ علیرضا بیرانوند به نام همنفسی تو

امیر مدرسی شدی نفس متن آهنگ امیر مدرسی به نام شدی نفس

محمد کریمی بی معرفت متن آهنگ محمد کریمی به نام بی معرفت

مهدی یغمایی صبحی دیگر متن آهنگ مهدی یغمایی به نام صبحی دیگر