علی منتظری زیبای ناز متن آهنگ علی منتظری به نام زیبای ناز

امین امینیان بی تفاوت متن آهنگ امین امینیان به نام بی تفاوت

نیما صالحی برگرد متن آهنگ نیما صالحی به نام برگرد

زانیار خسروی یکی بود یکی نبود متن آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود

ابوالفضل زراعتکار غیر ممکن متن آهنگ ابوالفضل زراعتکار به نام غیر ممکن

ابوذر طایفی رفتی که رفتی متن آهنگ ابوذر طایفی به نام رفتی که رفتی

امین بانی یه شووی نیمه شووی نیمه ز شوگار متن آهنگ امین بانی به نام یه شووی نیمه شووی نیمه ز…

حمید عسکری چشم سیاه متن آهنگ حمید عسکری به نام چشم سیاه

حمید چلارسی کپی‌ برابر‌ اصل متن آهنگ حمید چلارسی به نام کپی‌ برابر‌ اصل

سینا پارسیان کشتی 3 متن آهنگ سینا پارسیان به نام کشتی 3