رضا صادقی یه چیزی میشه دیگه متن آهنگ رضا صادقی به نام یه چیزی میشه دیگه

سینا پارسیان رگ متن آهنگ سینا پارسیان به نام رگ

وصال امیری ابرو شمشیری متن آهنگ وصال امیری به نام ابرو شمشیری

احمد سولو آدم نبودش متن آهنگ احمد سولو به نام آدم نبودش

پدرام پالیز اخبار بین الملل متن آهنگ پدرام پالیز به نام اخبار بین الملل

فرزاد فرزین آتیش متن آهنگ فرزاد فرزین به نام آتیش

مهدی غلامی چشمات متن آهنگ مهدی غلامی به نام چشمات

نیما شمشادی تو فقط بخند متن آهنگ نیما شمشادی به نام تو فقط بخند