حمید طالب زاده شاهزاده متن آهنگ حمید طالب زاده به نام شاهزاده

حسین قربانی نم نم بارون متن آهنگ حسین قربانی به نام نم نم بارون

امین کاظمی تصویر دور متن آهنگ امین کاظمی به نام تصویر دور

علی آس میرم متن آهنگ علی آس به نام میرم

امید جهان مادر متن آهنگ امید جهان به نام مادر

محسن مرعشی تمنا متن آهنگ محسن مرعشی به نام تمنا

محسن مرعشی تمنا متن آهنگ محسن مرعشی به نام تمنا

آرش یوسفی جون من بیا متن آهنگ آرش یوسفی به نام جون من بیا

محمد طبا صدام بزن متن آهنگ محمد طبا به نام صدام بزن

احمد صفایی خودتو عشقه متن آهنگ احمد صفایی به نام خودتو عشقه