احسان آرا رفته متن آهنگ احسان آرا به نام رفته

مهدی آرمان وداع متن آهنگ مهدی آرمان به نام وداع

علیرضا بهمنی چشمات متن آهنگ علیرضا بهمنی به نام چشمات

محمد تزار عشق قدیمی متن آهنگ محمد تزار به نام عشق قدیمی

سیامک خانلو صبر و قرار متن آهنگ سیامک خانلو به نام صبر و قرار

بردیا ساحل متن آهنگ بردیا به نام ساحل

امو بند تو دلی متن آهنگ امو بند به نام تو دلی

شهاب رمضان رفیق متن آهنگ شهاب رمضان به نام رفیق

امیر تاجیک شبگردی متن آهنگ امیر تاجیک به نام شبگردی

امید آمری دیوانه منم متن آهنگ امید آمری به نام دیوانه منم